Please wait
Please wait
Llwytho .....

Os gwelwch yn dda ychwanegu hyd at luniau 5, fideo neu ffeiliau sain (uchafswm: 6MB yr un) i helpu i egluro'r broblem.

Gall uwchlwytho lluniau, fideos neu sain yn helpu i egluro eich mater a gallai olygu eich mater ei ddatrys yn gynt

Eiddo'n wag

Rydych ar fin codi mater yn erbyn eiddo gwag. Cliciwch yma i godi mater ar ran tenant mewn eiddo a feddiannir

*ee cyfyngiadau parcio neu fynediad cyfyngedig i faniau

NEU