Please wait

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงานการซ่อมของเรา

1 ปัญหาคืออะไร?
กำลังโหลด...
2 เพิ่มรูปถ่าย

กรุณาเพิ่มขึ้นไป 5 ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือเสียง (สูงสุด: 6mb) ช่วยอธิบายปัญหา

3 รายละเอียดที่อยู่
4 รายละเอียดผู้ติดต่อของคุณ

ห้องกำลังว่าง

คุณกำลังจะยกประเด็นกับคุณสมบัติว่าง คลิกที่นี่จะยกปัญหาในนามของผู้เช่าที่มีครอบครอง

5 ยืนยันและส่ง